webmasterFrits Franssen is sinds 1992 actief lid van de Vogelwacht Utrecht en verwoed hobby-fotograaf, waarbij vooral vogels zijn onderwerp vormen. De laatste tijd komen daar ook andere natuurfoto's bij, met bijzondere aandacht voor de natuur in de eigen tuin.
Van 1992 tot 2006 was Frits naast zijn betaalde baan actief als vrijwillige coördinator in de weidevoglbescherming. Van 1994 tot 2011 was hij bestuurslid bij de Vogelwacht Utrecht, de laatste negen jaar als voorzitter van de vereniging. Sinds 2010 is hij, samen met Frank Sidler coördinator van de werkgroep midwinterroofvogeltelling van de Vogelwacht.